Godzina otwarcia: Poniedziałek - Piątek od 13:00 - 19:00


Tradycyjna Chińska Medycyna jest oparta na systemie energetycznym i  psychologiczno-duchowym człowieka. Obserwuje kosmos i przyrodę. Może można by to porównać do wizji jaką przedstawił James Cameron, w doskonałym filmie fantastycznonaukowym “Avatar” (2009). Wszystko co nas otacza jest nierozerwalnie ze sobą połączone i wzajemnie na siebie oddziałuje. To wszystko co jest w naszym ciele i poza nim. Wszystko co nas bezpośrednio otacza, i to co jest oddalone tysiące kilometrów od nas. Podobnie, jak połączony jest ze sobą cały wszechświat, tak samo my ludzie – jesteśmy nierozerwalną jego częścią. Każda nasza komórka połączona jest z inną i ma na nią nierozerwalny wpływ. Dlatego stan zdrowia jednego organu ma wpływ na funkcjonowanie wszystkich pozostałych.  

Tradycyjna Medycyna Chińska postrzega organizm ludzki holistycznie – nie tylko jako całość układu tkanek i narządów, łącznie z psychiką i emocjami, lecz także ma dla niej ogromne znacznie świadomość, że człowiek jest integralną częścią przyrody i jego ciałem rządzą te same prawa

 

Założenia:

  • Energia, która powoduje, że rodzimy się i  żyjemy jest pierwotna i ważniejsza niż sfera fizyczna, która jest wtórna.
  • Diagnoza oparta jest na symptomach fizycznych, energetycznych i  psychologicznych.
  • Objawy psychiczne i energetyczne są pierwotne i  pozwalają wcześniej wykryć chorobę, zanim powstaną anomalie fizyczne.
  • Nie należy obawiać się słowa “energia”, dlatego że w  chińskiej medycynie każde zakłócenie równowagi energetycznej rozpoznaje się poprzez obserwację objawów fizycznych i  psychologicznych. Energia Qi jest niewidoczna, ale przejawy jej działania są jak najbardziej naukowo obserwowalne.

Również w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej człowiek postrzegany jest jako całość psycho-fizyczna, będąca w stałej relacji ze środowiskiem. Oznacza to, że medycyna chińska nie zajmuje się jednostkami chorobowymi i poszczególnymi narządami, ale szuka faktycznych przyczyn danej przypadłości – niektóre z nich mogą być bardzo odległe w czasie.

Starożytni chińscy filozofowie uważali, że pierwotna energia wszechświata podzieliła się na pięć żywiołów energetycznych (ogień, ziemia, metal, woda, drzewo). Chińczycy wszystko co istnieje przyporządkowali do jednego z żywiołów, na podstawie cech i właściwości. Te stale na siebie oddziałują i przekazują między sobą energię w różnych obiegach energetycznych: wzmacniających i hamujących. W obrębie każdego żywiołu zachodzi ciągła zmiana stanu równowagi pomiędzy energią o charakterze Jin i Jang. Harmonia jest wówczas, gdy żywioły są we względnej równowadze energetycznej.

Tradycyjna Medycyna Chińska jest oficjalnie uznawana przez Światową Organizację Zdrowia.

 


Drukuj  
Image
Godziny otwarcia
  • Poniedzialek
  • Wtorek
  • Sroda
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota