Kursy medycyny chińskiej i ziołolecznictwa - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

facebook_page_plugin

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Pacjent zgłaszający się do stomatologa nie musi podpisywać zgody na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ zakłady opieki zdrowotnej mogą to robić na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych. Norma ta oznacza, że w sytuacji, gdy brak jest przepisów prawa wprost upoważniających do przetwarzania danych, dane te mogą być przetwarzane bez zgody osób, których dane dotyczą, jeśli jest to konieczne dla wykonywania określonych przez prawo zadań realizowanych dla dobra publicznego. Udzielenie świadczeń zdrowotnych, w tym przypadku stomatologicznych, jest zadaniem realizowanym dla dobra publicznego, zatem nie jest konieczne, aby administrator danych – Centrum Stomatologii i Medycyny Naturalnej ALEXA – legitymował się zgodą pacjenta na przetwarzanie jego danych osobowych.

Jeżeli pacjent sprzeciwia się podaniu niektórych danych, np. nr PESEL, placówka nie może przyjąć pacjneta. Tym samym pacjnet sam uniemożliwia rozpoczęcie leczenia.

 

Dane adresowe

Adres
ul. Strzelców Bytomskich 30
44-200 Rybnik
Numer kontaktowy
+48 513 638 062